visacka facebook

blank

blank

Expresní terapie

Exprese či výraz je zvláštním typem lidské aktivity, v níž člověk spontánně vyjadřuje své vnitřní psychické stavy, dojmy, pocity, nálady a s nimi spjaté zkušenosti a poznatky. Využívá umělecké prostředky. Exprese je specifický druh komunikace, to co prožíváme, dáváme najevo dojmy, pocity.

Úrovně exprese:

  • biologická - podoba nekontrolovatelného vyjádření emocí-jako zvíře
  • kontrolovaná - pocity vyjadřuje kontrolovaně-ukaž jak si veselý
  • umělecká - nejvyšší, hraje divadlo, namaluje obraz

Expresivní terapie většinou obsahují dvě složky, a to složku receptivní (vnímání umění) a složku aktivní (tvoření umění). Expresivní techniky jsou metody, při kterých se člověk vyjadřuje verbálně i neverbálně pomocí specifických medií, která mohou být umělecká nebo pohybová. Tyto techniky uvolňují úzkost a vnitřní napětí, která doprovází spoustu somatických a psychických nemocí. Expresivní techniky mohou probíhat buď jako individuální nebo skupinové terapie.

 

Můžeme je rozdělit na: 

  • dramaterapii – za použití dramatických prostředků;
  • teatroterapii – za použití divadelních prostředků (např. příprava kulis, kostýmů, technického zázemí a veřejná realizace divadelního tvaru);
  • psychodrama – za použití řízené dramatické improvizace;
  • muzikoterapii – za použití hudebních prostředků (využívání melodie, harmonie, rytmu, zvukové barvy, dynamiky, tempa, druhu taktu);
  • biblioterapii, poetoterapii – používá literárních prostředků
  • arteterapie – používá výtvarných prostředků;

Novinky

Zkoušky 26. 8. 2017 OBSAZENY!!!

Canisterapeutické zkoušky 26. 8. 2017 Pecka již plně OBSAZENY!!!  Již nepřijímáme další přihlášky! Děkujeme za Váš zájem.

Semináře a workshopy

Aura Canis, z.s. pro Vás nově připravuje nabídku seminářů a workshopů. Aktuální nabídku můžete sledovat zde:

Číst dál...

Nové termíny zkoušek

Nové termíny canisterapeutických a felinoterapeutických zkoušek pro rok 2017 naleznete v sekci zkoušky