visacka facebook

blank

blank

O nás

Jak to začalo

Jana Dohnalová (Šternberk) a Jana Pečenková (Mokrovousy) se kdysi začaly zajímat o canisterapii, a to aniž by ani jedna věděla o svém novém koníčku. Pak se jednou se svými psy potkaly na společné akci a probraly klady a zápory prvních canisterapeutických pokusů. Nadšení bylo z počátku veliké, tenkrát to byla novinka a jedna z terapií "v plenkách". Ale chybělo spoustu věcí - pomůcky, metodika, zkoušky, vzdělání a hlavně zázemí. Tak padl návrh založit sdružení. V počátku byly obavy, že to na tak velkou vzdálenost nemůže nikdy fungovat. A "naštěstí" jsme se mýlili. Organizace Aura Canis vznikla 10. 3. 2006 a založily ji tři členky. Počet členů vzrostl několikanásobně a dnes pyšníme se téměř celorepublikovou působností. Postupem času jsme se začali zabývat i felinoterapií . Naši činnost jsme rozšířili i o vzdělávací programy ve školách. Jsme velmi pyšné na to, že u naší organizace mohou zájemci nejen složit canisterapeutické či felinoterapeutické zkoušky, ale také získat akreditované vzdělání, které organizujeme ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Jsme vděční sponzorům, bez nich by naše týmy nebyly vybavené kvalitními pomůckami a leccos by se vůbec nedělo.

Kdo jsme a čím se zabýváme

Účelem spolku je pomoc osobám, zejména sociálně znevýhodněným či osobám se zdravotním postižením, ke zlepšení kvality života prostřednictvím zooterapie a expresivních terapií (např. muzikoterapie, ergoterapie, arteterapie, atd). Dále podpora, rozvoj a popularizace zooterapie a vzdělanost veřejnosti v tomto oboru.

Činnost spolku je zejména působení zooterapeutických týmů ve školských, sociálních a zdravotních zařízeních a v rodinách u osob s postižením a u osob sociálně znevýhodněných; výchova dětí a mládeže k zodpovědnému vztahu ke zvířatům, pořádání přednášek, osvětová činnost a vzdělávání v oblasti zooterapie.

Konzultace při výcviku canisterapeutických psů a přípravě canisterapeutů, konzultace při výběru a výchově felinoterapeutických koček a přípravě felinoterapeutů. Pořádání zkoušek psovodů a psů pro canisterapeutickou činnost, pořádání zkoušek majitelů koček a koček pro felinoterapeutickou činnost.

Vykonávání expresivních terapií.

Co je naším cílem

Cílem spolku je zejména využití zooterapií k zlepšení bio - psycho - sociálního stavu osob; spolupráce s pedagogy, speciálními pedagogy, psychology, osobními asistenty, psychiatry, fyzioterapeuty a dalšími odborníky při působení zooterapeutických týmů. Informování široké veřejnosti o zooterapiích a spolupráce s jinými subjekty majícími obdobné cíle, jakož i se státními institucemi, obcemi a dalšími organizacemi. Vzdělávání v oblasti zooterapií.

Novinky

Zkoušky 26. 8. 2017 OBSAZENY!!!

Canisterapeutické zkoušky 26. 8. 2017 Pecka již plně OBSAZENY!!!  Již nepřijímáme další přihlášky! Děkujeme za Váš zájem.

Semináře a workshopy

Aura Canis, z.s. pro Vás nově připravuje nabídku seminářů a workshopů. Aktuální nabídku můžete sledovat zde:

Číst dál...

Nové termíny zkoušek

Nové termíny canisterapeutických a felinoterapeutických zkoušek pro rok 2017 naleznete v sekci zkoušky