visacka facebook

blank

blank

Canisterapeutický výcvik

Aura Canis, z. s. ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci Vám nabízejí Canisterapeutický výcvik, který probíhá v rámci celoživotního vzdělávání. V roce 2013/2014 proběhl první ročník. V následujících letech je tento kurz každoročně otvírán.

Aktuální informace najdete na stránkách Univerzity Palackého v Olomouci:
http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/ (skoro až dole)

Podání přihlášek také probíhá přes Univerzitu Palackého v Olomouci.
http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/prihlasky/programy-czv/

Canisterapeutický výcvik je určený pro budoucí či stávající canisterapeuty, ale i pro pracovníky v sociálních službách, školství či zdravotnictví, zejména pro speciální pedagogy, dále pro účastníky psychologických či pedagogických oborů a další zájemce. Kurz je koncipován na jeden rok a výuka je rozdělena do dvou semestrů.

Kurz se skládá z teoretické části a praxe. Výuka probíhá na akademické půdě Univerzity Palackého v Olomouci. Praxi účastníci kurzu absolvují u terapeutů Aura Canis z. s.

Hlavním vzdělávacím cílem je rozšířit odborné kompetence účastníků o praktické poznatky z oblasti canisterapie, včetně získání nových znalostí z oblasti speciální pedagogiky a ze sféry terapií osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Záměrem je vybavit účastníky základními i specifickými znalostmi a dovednostmi z oblasti canisterapie a z jednotlivých oblastí a metod speciální pedagogiky.

 

Obsah kurzu:

 • Metody a možnosti uplatnění canisterapie
 • Legislativa a právní úpravy v canisterapii
 • Etologie psa, veterinární péče
 • Výchova psa na canisterapii
 • Úvod do speciální pedagogiky
 • Oblasti speciální pedagogiky podle druhu postižení
 • Možnosti komunikace s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Základy adiktologického poradenství, psychoterapie, skupinové psychoterapie
 • Rodinná terapie, krizová intervence
 • Základy terapie
 • Ukázky přímé práce s klientem
 • Relaxační techniky

 

Celý kurz je po úspěšném složení poslední ročníkové zkoušky zakončen závěrečnou zkouškou před komisí. Závěrečná zkouška se skládá z ústní a praktické části. Ústní část závěrečné zkoušky je z předmětů: 

 1. Canisterapie a etologie psa
 2. Speciální pedagogika
 3. Terapeutické přístupy


Praktická část závěrečné zkoušky:

 1. Přímá práce s klientem 

Účastník kurzu, který úspěšně zakončí studium, získá Osvědčení o absolvování kurzu, v sou-ladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Novinky

Zkoušky 26. 8. 2017 OBSAZENY!!!

Canisterapeutické zkoušky 26. 8. 2017 Pecka již plně OBSAZENY!!!  Již nepřijímáme další přihlášky! Děkujeme za Váš zájem.

Semináře a workshopy

Aura Canis, z.s. pro Vás nově připravuje nabídku seminářů a workshopů. Aktuální nabídku můžete sledovat zde:

Číst dál...

Nové termíny zkoušek

Nové termíny canisterapeutických a felinoterapeutických zkoušek pro rok 2017 naleznete v sekci zkoušky